Top
CD'S
Piter Wilkens - Best Genoch (Het Beste van Piter Wilkens)
Piter Wilkens - Best Genoch (Het Beste van Piter Wilkens)
Bêst genôch 3’42’’
Simmerwrâld 4’04’’
Oeral op ’e wrâld 3’12’’
Greideroas 5’05’’
Ljep jonges, ljep famkes 3’36’’
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - Brutsen Snaren
Piter Wilkens - Brutsen Snaren
1 fûgeltsje yn myn 1 It gitaar 2’15’’
2 Ienfâldich trûbadoer 3’53’’
3 Sonja en Sieu 2’45’’
4 Persoanlike Piter 3’00’’
5 Pomperipossa Samba 2’33’’
6 Ballade fan âld baas Freark en
Cecilia Lind 3’38’’
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - De Fleanende Hollanner
Piter Wilkens - De Fleanende Hollanner
Piter Wilkens sjongt Cornelis Vreeswijk deel 2,
een volwaardige opvolger van "It fúgeltsje yn myn gitaar
met 18 nieuwe liedjes en 2 bonus tracks.
Verpakt in een 3 luik digipack met een 36 pagina boekje.
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - It Fùgeltsje yn myn gitaar
Piter Wilkens - It Fùgeltsje yn myn gitaar
Piter Wilkens sjongt Cornelis Vreeswijk
1 It fùgeltsje yn myn gitaar
2 Ienfâldich trùbadoer
3 Sonja en Sieu
4 Persoanlike Piter
5 Pomperipossa samba
6 Ballade fan âld baas Freark en Cecilia Lind
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - Nocht & Wilkens
Piter Wilkens - Nocht & Wilkens
1 Oeral op 'e wrâld
2 Wolkomstblues
3 Ien bier
4 Kykjeflap
5 Lytse Snieman
6 De hik
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - Romtefyts (niet meer leverbaar)
Piter Wilkens - Romtefyts
Tusken Mars en Jupiter
Loftsile
Heit raket
Romtefyts
Strieljende Stjer
Dokter, dokter
....meer
€ 21,95
€ 19,95
Piter Wilkens - Sjongersbloed
Piter Wilkens - Sjongersbloed
1 De kenning fan de greide
2 Sjongersbloed
3 Famkes
4 Bealch fol drank
5 Opel Manta
6 Henkie Cola
....meer
€ 21,95
Piter Wilkens - Tekene, het beste van Piter Wilkens 1987 - 2007 (niet meer leverbaar)
Piter Wilkens - Tekene, het beste van Piter Wilkens 1987 - 2007
Getekende strips van Piter in boekvorm, incl. verzamel cd periode 1987 - 2007

1 Geideroos 2 Dykskiep
3 Bést genôch
4 Knoopkes
5 Pake syn wein
6 De bearenburch is myn sjirurch
....meer

LAATSTE WINKEL EXEMPLAAR!
€ 18,95
Piter Wilkens - Timmermanstsjoender
Piter Wilkens - Timmermanstsjoender
1 Brêgewipper shanty
2 Mem har pop
3 Reflektearjende Ruerd
4 Timmermantsjoender
5 Pake syn wein
6 Dykskiep
...meer
€ 21,95
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - De àlde púndyk by del (niet meer leverbaar)
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - De àlde púndyk by del
De tweede schijf van de 4 troubadoers ùt Fryslán
1 Maten foar it libben
2 Fragen
3 De àlde pundyk by del
4 Moarn is wer in dei
5 Thierry La fronde
6 Mobyltsjebloes
....meer
€ 16,95
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - Der Tuskenut (niet meer leverbaar)
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - Der Tuskenut
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - Der tuskenút

Nûmer 1 oant en mei 13 binne konsertopnames fan de trûbadoersjûn yn Koudum op 21-2-2003 en de trûbadoersmiddei fan Riis op 24-8-2003; 14 oant en mei 17 binne studio-opnames fan begjin 2004.
Tracklist
• Country-line
• Der tuskenút
• Dizze stoarm
• Ezel nûmer ien
• Fries om utens
....meer
€ 29,95